Mikä on Foggara ?


Vesimolekyylin_mittasuhteet
Vesi on elinehto kaikille elollisille organismeille. Vesi kattaa maapallon pinta-alasta noin 2/3, mutta elämälle tarpeellista yhdistettä ei silti ole saatavissa kaikkialla.

Elamaa aavikolla
Foggara eli pintakaivo on ikivanha kastelujärjestelmä, jolla vettä pystytään kuljettamaan pitkiä matkoja lähes vaakatasossa. Näin mahdollistetaan elämää sellaisillakin alueilla, joissa kuivuus tekee sen muutoin mahdottomaksi.

Foggara
IT:n hyödyntäminen ja sujuvat toimintamallit ovat elinehto nykyajan organisaatioiden menestykselliselle toiminnalle. IT:n hyödyntäminen uusien liiketoimintamallien alustana ja koko organisaation tuottavuuden parantajana on tehokkain tapa nostaa kilpailukyky seuraavalle tasolle.

Foggara Oy auttaa asiakkaitaan kanavoimaan toimintaansa niin, että organisaation kuivuudesta kärsivät alueet saadaan taas tuottamaan satoa ja toimintaa voidaan laajentaa uusille alueille.