Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso 4/2015


“Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso” -julkaisu on osa Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa.

Digitaalisuuden ja Teollisen Internetin sekä niiden yhteisvaikutuksen luoma murros on nähtävä positiivisena mahdollisuutena kasvattaa yhteiskuntamme hyvinvointia ja tuottavuutta. Niiden avulla voimme luoda uusia työpaikkoja ja puitteita uusille investoinneille, tarjota Suomeen syntyville ja nykyisille yrityksillemme globaalit toimintaedellytykset Suomesta käsin, sekä edesauttaa yritysten menestymistä uudelleen muotoutuvilla teollisilla markkinoilla.

Digitalisaatiolla ja Teollisen Internetin murroksella on vaikutuksia monen ihmisen arkeen, koska digitalisaatio ja Teollinen Internet yhtäältä tuhoaa työpaikkoja, mutta toisaalta se luo uusia. Tämä vaatii yhä useammalta ihmiseltä enemmän oma-aloitteisuutta ja itsenäisiä ponnisteluja esimerkiksi uuden koulutuksen hankkimisen muodossa.

Emme ole myöhässä, vaan tarttumalla aktiivisesti tilaisuuteen ja toimimalla rohkeasti Suomesta voi tulla Teollisen Internetin Piilaakso.

Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso

Finland Silicon Valley of Industrial Internet