Talous & Yhteiskunta 2/2016


“Suomalaisten pankkien digitaalinen edelläkävijyys syntyi yhteistyöllä” -artikkeli tarkastelee pankkitoiminnan liiketoiminnallisia ja teknologisia murroksia 60 vuoden ajalta yhdeksästä murrostekijästä koostuvan viitekehyksen ja aikajanojen avulla.

Suomen pankkitoiminnan edistyksellisyyden taustalla oli vahva halu kehittää toimialaa ja kyky tehdä koko toimialan kilpailukykyä parantavia toimia.

Menestyäksemme myös tulevaisuudessa suomalaisen koulutuksen tulee tuottaa IT-teknologian liiketoiminnallisen soveltamisen ja kaupallistamisen osaajia. Elinkeino- ja tutkimuspolitiikkojen tulee varmistaa pitkäjänteinen, mutta nopeasti reagoiva teknologisten ja liiketoiminnallisten innovaatioiden toteuttaminen. Lisäksi tulee etsiä Suomelle soveltuvia mahdollisuuksia teknologian ja liiketoiminnan yhdistämiseen sekä viedä niitä eteenpäin kansainvälisille markkinoille kansallisella yhteistyöllä.

Suomalaisten pankkien digitaalinen edelläkävijyys syntyi yhteistyöllä